PUBLICITA

PROJEKTŮ Z OP RYBÁŘSTVÍ 2014-2020

Název projektu: Modernizace rybářství V. – ECO-MADE PRODUCTS s.r.o.

Číslo projektu: CZ.10.2.102/2.2/1.0/18_013/0000805

Cíl projektu: Zachování udržitelnosti produkce ryb z tradiční akvakultury.

Výsledek projektu: Výsledkem projektu je pořízení vybrané techniky do rybářství, která bude přispívat výhodnější ekonomice provozu, dojde k stabilizaci stávající produkce a zvýší se konkurenční schopnost žadatele. V budoucnosti po ukončení projektu bude technika dále využívána v rybářském provozu žadatele.

———————————————————————————————————

Název projektu: Modernizace rybářství IV. – ECO-MADE PRODUCTS s.r.o.

Číslo projektu: CZ.10.2.102/2.2/1.0/18_012/0000660

Cíl projektu: Zachování udržitelnosti produkce ryb z tradiční akvakultury

Výsledek projektu: Výsledkem projektu je pořízení vybrané techniky do rybářství, která bude přispívat výhodnější ekonomice provozu.

———————————————————————————————————

Název projektu: Modernizace zpracovny ryb – ECO-MADE PRODUCTS s.r.o.

Číslo projektu: CZ.10.5.110/5.3/0.0/17_011/0000535

Cíl projektu: Investice, modernizace a inovace zpracovatelských kapacit

Výsledek projektu: Výsledkem projektu je pořízení vybraného zařízení pro zpracování ryb, které bude přispívat výhodnější ekonomice provozu.

———————————————————————————————————

Název projektu: Modernizace rybářství III.- ECO-MADE PRODUCTS s.r.o.

Číslo projektu: CZ.10.2.102/2.2/1.0/17_011/0000534

Cíl projektu: Zachování udržitelné produkce ryb z tradiční akvakultury.

Výsledek projektu: Výsledkem projektu je pořízení vybrané techniky do rybářství, která bude přispívat výhodnější ekonomice provozu.

———————————————————————————————————

Název projektu: Modernizace rybářství II.- ECO-MADE PRODUCTS s.r.o.

Číslo projektu: CZ.10.2.102/2.2/1.0/17_011/0000533

Cíl projektu: Zachování udržitelné produkce ryb z tradiční akvakultury.

Výsledek projektu: Výsledkem projektu je pořízení vybrané techniky do rybářství, která bude přispívat výhodnější ekonomice provozu.

———————————————————————————————————

Název projektu: Modernizace rybářství I.- ECO-MADE PRODUCTS s.r.o.

Číslo projektu: CZ.10.2.102/2.2/1.0/17_011/0000532

Cíl projektu: Zachování udržitelné produkce ryb z tradiční akvakultury.

Výsledek projektu: Výsledkem projektu je pořízení vybrané techniky do rybářství, která bude přispívat výhodnější ekonomice provozu.