Profil společnosti

Profil – pár slov o nás

Vážení přátelé,

již více než dvacet let nabízí specializovaná výrobní a obchodní společnost RYBÁŘSTVÍ Rychvald s.r.o. komplexní služby v oborech svých činností. Naše produkty jsou spojeny tradicí, moderními řídícími a výrobními postupy a kvalitou. Naší snahou je rozšiřování počtu našich příznivců na nejširších trzích.

Těžiště naši činnosti leží ve výrobě, chovu a zpracovávání sladkovodních ryb, která představuje více než 90 % celkového obratu společnosti.

Vedle základních hospodářských funkcí, máme významné povinnosti na úseku vodního hospodářství a zároveň odpovídáme za řádný stav vodního fondu v regionu, který má nezastupitelnou úlohu na úseku ochrany a tvorby životního prostředí a to především svou plošnou biologickou samočisticí schopnosti a významné krajinotvorné funkci. Jako vlastník a správce pečujeme o více než 50 rybníků (450 ha vodní plochy) a několik vodních toků.

Rybnikářství na Karvinsku a Ostravsku

Ohlédneme-li se do dávné historie, počátky rybnikářství zaznamenáváme v českých zemích již počátkem 12. století. První zmínka o rybářství na Karvinsku je z roku 1331, kdy jsou budovány nové rybníky na fojtství v Karviné. Prudký rozvoj rybnikářství na Karvinsku a Ostravsku je zaznamenán na konci 15. století. Objevují se nám známá jména rybníku, jako rybník Skučák, Cigelňák nebo soustava Olšinských rybníků na Olši. V roce 1994 bylo vládním usnesením rozhodnuto o privatizaci Státního rybářství Ostrava s.p.. K 1.4.1994 začíná na svěřeném majetku hospodařit společnost RYBÁŘSTVÍ Rychvald s.r.o.. Dne 1.6.2006 se jediným společníkem RYBÁŘSTVÍ Rychvald s.r.o. stává pan Hynek Sochor.

Vedle základních činností musí RYBÁŘSTVÍ Rychvald s.r.o. jako vlastník a správce pečovat o více než 50 rybníků a několik vodních toků. Rybníky, zejména v našem regionu, mají nezastupitelnou úlohu na úseku ochrany a tvorby životního prostředí a mají značnou plošnou biologickou samočisticí schopnost a plní významnou krajinotvornou funkci.

ECO MADE PRODUCT sr.o.
Na Valše 678/18. 702 00 Ostrava
PROVOZOVNA RYBÁŘSTVÍ RYCHVALD:
Orlovská 1279, 735 32 Rychvald
tel.: +420 596 572 237
rybarstvi@rybarstvirychvald.cz