Pár slov o nás

Vážení přátelé,

již více než dvacet let nabízí specializovaná výrobní a obchodní společnost RYBÁŘSTVÍ Rychvald komplexní služby v oborech svých činností. Naše produkty jsou spojeny tradicí, moderními řídícími a výrobními postupy a kvalitou. Naší snahou je rozšiřování počtu našich příznivců na nejširších trzích.

Těžiště naši činnosti leží ve výrobě, chovu a zpracovávání sladkovodních ryb, která představuje více než 90 % celkového obratu společnosti.

Vedle základních hospodářských funkcí, máme významné povinnosti na úseku vodního hospodářství a zároveň odpovídáme za řádný stav vodního fondu v regionu, který má nezastupitelnou úlohu na úseku ochrany a tvorby životního prostředí a to především svou plošnou biologickou samočisticí schopnosti a významné krajinotvorné funkci. Jako vlastník a správce pečujeme o více než 50 rybníků (450 ha vodní plochy) a několik vodních toků.

Rybnikářství na Karvinsku a Ostravsku

Ohlédneme-li se do dávné historie, počátky rybnikářství zaznamenáváme v českých zemích již počátkem 12. století. První zmínka o rybářství na Karvinsku je z roku 1331, kdy jsou budovány nové rybníky na fojtství v Karviné. Prudký rozvoj rybnikářství na Karvinsku a Ostravsku je zaznamenán na konci 15. století. Objevují se nám známá jména rybníku, jako rybník Skučák, Cigelňák nebo soustava Olšinských rybníků na Olši. V roce 1994 bylo vládním usnesením rozhodnuto o privatizaci Státního rybářství Ostrava s.p.. K 1.4.1994 začíná na svěřeném majetku hospodařit společnost RYBÁŘSTVÍ Rychvald.

Vedle základních činností musí RYBÁŘSTVÍ Rychvald jako vlastník a správce pečovat o více než 50 rybníků a několik vodních toků. Rybníky, zejména v našem regionu, mají nezastupitelnou úlohu na úseku ochrany a tvorby životního prostředí a mají značnou plošnou biologickou samočisticí schopnost a plní významnou krajinotvornou funkci.