...ryby tak, jak je chcete...

Rybník Velký Cihelňák

Upozornění!

VÁŽENÍ SPORTOVNÍ RYBÁŘI !

V letošním roce je sportovní rybolov na rybníku VELKÝ CIHELŇÁK pozastaven.

Důvodem je změna obsádky rybníku a naše rozhodnutí věnovat se intenzivněji péči o sportovní rybolov na rybníku Nový Stav.

Proto si Vás dovolujeme pozvat ke sportovnímu rybolovu na náš revír – rybník NOVÝ STAV.

Pravidla

Upozornění:

Tato pravidla nejsou rybářským řádem. Jedná se jen o stručný návod k rybolovu, rybářský řád je vydán samostatně.

RYBÁŘSKÝ ŘÁD PRO RYBNÍK VELKÝ CIHELŇÁK NALEZNETE ZDE (platný od 1.5.2009).

Jde o sprotovní rybolov, který je zároveň způsobem prodeje, kdy si zákazník naloví ryb, v jakémkoliv množství, sám pomocí vlastního sportovního náčiní ve vyhrazených prostorách hráze rybníku Velký Cihelňák.

Chytající nemusí být vlastníkem státního rybářského lístku! K rybolovu stačí zakoupení dennípovolenky.

 

Na základě povolenky může rybář vstoupit do vyhrazeného prostoru na chytání (pohyb mimo vyhrazeného prostoru nebo vstup bez povolenky může být posuzován jako pytláctví). Ve vyhrazeném prostoru pak rybář může ulovit neomezené množství ryb sportovním způsobem – v souladu s rybářským řádem, se kterým je povinen se seznámit a dodržovat ho. Ulovené ryby, které si chce rybář ponechat, změří, zasakuje a zapíše do povolenky. Tyto ryby už nemohou být puštěny zpět nebo vyměňovány za jiné.

Důležité:

  • Povolenka platí na celý den, tedy chytající může chytat od 7.00 do 21.00 na jednu denní povolenku.
  • Povolenky se prodávají předem v sídle společnosti RYBÁŘSTVÍ Rychvald s.r.o. (oproti rybníku Velký Cihelňák směrem na Ostravu). V případě že je na rybníku obsluha, je možno povolenku zakoupit přímo na rybníku.
  • Rozdělení dne na dvě části (7.00-14.00 a 14.00-21.00) je jenom z důvodu přítomnosti obsluhy. Jestli si nikdo nezakoupí povolenku v sídle společnosti RYBÁŘSTVÍ Rychvald s.r.o. na dopoledne v předstihu rybolov se dopoledne nekoná!!! Rybolov však může začít dle obdobných pravidel odpoledne – tedy jestli si někdo koupí povolenku v předstihu. Dalším způsobem je telefonické dojednání účasti.
  • Nespoléhejte se na to, že se na rybníce chytá! Nemusí být nikdo přítomen. V případě, že si nemůžete koupit povolenku v předstihu v sídle společnosti, dojednejte si telefonicky na čísle 596572237 účast.
  • V jinou dobu rybolov neprobíhá. V předem domluvených případech a při účasti minimálně 8 lidí je rybolov možný i v jiné dny.

UPOZORŇĚNÍ: NEDOSTAVÍ-LI SE DO JEDNÉ HODINY PO ZAHÁJENÍ RYBOLOVU ŽÁDNÝ RYBÁŘ, JE LOV PRO DANÝ PŮLDEN ZRUŠEN!!!

Doplňující informace

Rybáři mohou parkovat na parkovišti přímo na hrázi rybníka v lovném sektoru. Každý chytající musí chytat a manipulovat s rybami dle rybářského řádu se zdůraněním na opatrnou manipulaci s rybou (tzn. vylovení ryby podběrákem, umístění na nezbytně dlouhou dobu na navlhčenou podušku, opatrné vybrání háčku a puštění zpět do vody nebo zasakování).

Po ukočení rybolovu, zvážení a zaplacení úlovu je rybář povinen umožnit nahlédnutí do tašek, vaků a automobilu. Opustit prostor rybolovu a uložit náčiní do auta může rybář až po uplném vyúčtování. Převzetím povolenky rybář zároveň potvrzuje, že byl seznámen a souhlasí s těmito pravidly a s rybářským řádem.

Provozovatel si vyhrazuje možnost aktuální změny těchto podmínek.


ECO MADE PRODUCT sr.o.
Na Valše 678/18. 702 00 Ostrava
PROVOZOVNA RYBÁŘSTVÍ RYCHVALD:
Orlovská 1279, 735 32 Rychvald
tel.: +420 596 572 237
rybarstvi@rybarstvirychvald.cz
PRODEJ ŽIVÝCH RYB

PRODEJNÍ DOBA RYB:
Po-Pá 7:00 - 14:00


Ryby vám vykucháme, stáhneme a naporcujeme.

Úvodní stránka |

Kontakt

|

© 1994-2018 RYBÁŘSTVÍ Rychvald

|

(+420) 59654224

|